logo_i_ver_og_vind.jpg

10. Rotsethornet - Humbersetsetra   80-649 moh

Start ved opninga til Rotsethorntunnellen. Følg vegen opp til Kalsethola og gå vidare på tydeleg sti til Rotsethornet. Her har du flott utsikt til Volda og langt innover og utover Voldsfjorden. Når du skal gå til Humbersetsetra, følger du stien vidare bakover frå Rotsethornet. Her er god og tydeleg sti. Følg skilt til Høgedalen og Humbersetsetra. Du går i svært fin furuskog når du går denne ruta.

"Fotturar på Sunnmøre", Standal, Hagen og Wangen: Tur nr. 2.28, s.118-120

Mandagstur 2007: TUREN GJEKK UT OG BLEI ERSTATTA AV TUR TIL KORNBERGVETEN

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586