logo_i_ver_og_vind.jpg


Turane:

3. Vallahornet  140-833 moh
Turendring 21.mai pga mykje snø: Turen gjekk til Helgehornet

4. Snøhornet - Bekarshornet - Sæsshaugen  180-1025 moh
Turendring 28.mai pga mykje snø:
Botnasetra-Skarphornet-Hornet-Humbersetsetra-Høgedalen.

5. Aurstadsetra - Årsetsetra- Årset  40-650 moh
6. Innselset-Keipedalen  20-520 moh
10. Rotsethornet - Humbersetsetra   80-649 moh

12. Sunndalssetrevatnet  75-420 moh

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586