logo_i_ver_og_vind.jpg

Bilete frå mandagsturane 2007

Våren 2007  (+ 2 frå Hestehornet 06)

Trykk på biletet for å starte biletvising

 

Hausten 2007

Trykk på biletet for å starte biletvising

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586