logo_i_ver_og_vind.jpg

Barnas turlag Volda/Ørsta har erstatta Turgruppe for barnefamilier

Barnas turlag Volda/Ørsta vart etablert i mars 2012. Turlaget har også Facebook-gruppe

Turgruppe for barnefamiliar

Målsetjinga til Friluftsforeninga er å få til møteplassar for friluftsinteresserte. Foreininga har vore aktiv i Volda i mange år, og har hatt ulike tilbod, men dei siste åra ikkje for mindre barn. Som ein veit, må gode krokar krøkjast tidleg. Difor har ein starta denne gruppa. Friluftsforeininga vonar at mange vert med på turane,– og er aktive ut på tur også andre tider.


Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586