logo_i_ver_og_vind.jpg

Barnas turlag Volda/Ørsta etablert 21.mars 2012

Ei engasjert foreldregruppe møtte opp på årsmøtet og hadde ønske om å starte opp ei turgruppe. Dette tok årsmøtet i mot med glede og ei styringsgruppe vart oppretta. De finn meir informasjon på Facebook. Namnet på gruppa er Friluftsforeningas barneturlag

Visjonen er å gi flest mulig «Naturopplevingar for livet». Difor ønsker vi å gi barn og vaksne varige, positive haldninger til natur og friluftsliv. Eit aktivt uteliv bidreg til å sikre barna ei god fysisk og psykisk helse. Tid til fri leik, glede, fantasi og spenning er viktigare enn å gå langt. KOM OG BLI MED :)

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586