logo_i_ver_og_vind.jpg

Oversikt over aktivitetane

Sjå under det enkelte året

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761