logo_i_ver_og_vind.jpg

03.09.22: Melshornløpet mini - Aktivitetar på Årneset

_rneset.jpg

I samband med Melshornløpet mini arrangerte barneturlaget til Friluftsforeninga aktivitetar ved målgang på Årneset. Det var medaljar til alle som deltok, naturbingo, grillmat og god stemning. Dette var kjekt!

Barneturlaget: Her er den nye foreldregruppa (oktober 2019)

Følg oss gjerne på facebook (Friluftsforeningas Barneturlag)

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586