logo_i_ver_og_vind.jpg

Årsmøte 2020

m_te_2.jpg

Årsmøtet vart avslutta 28.mai. Du finn protokoll og årsmelding i vedlegga. I år har vi brukt løysinga digitale årsmøter

2019_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf
2020_rsm_te_protokoll.pdf
2020_rsm_te_protokoll_sak_6.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761