logo_i_ver_og_vind.jpg

ÅRSMØTE 29. mars kl. 19.00

m_te.jpg

Det var godt oppmøte på årsmøtet og mange gode drøftingar og innspel. Takk for oppmøtet! 

Her kan du lese referat frå årsmøtet og årsmeldinga for 2021

2021_rsmelding_for_friluftsforeninga_volda.pdf
2022_rsm_te_friluftsforeninga_volda.pdf

Årsmøte 2021

friluftskurs.jpg

Tid og stad: Mandag 22. mars kl. 19.30 på Volda turisthotell, amfiet.

Hugs smittevernreglane: Hald deg heime viss du er sjuk, hald avstand (minst 2 m) og vask hender. VELKOMNE! Det er god plass i amfiet

Vanlege årsmøtesaker. Innmelde saker måtte vere oss i hende innan 15.mars

Årsmøte 2020

m_te_2.jpg

Årsmøtet vart avslutta 28.mai. Du finn protokoll og årsmelding i vedlegga. I år har vi brukt løysinga digitale årsmøter

2019_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf
2020_rsm_te_protokoll.pdf
2020_rsm_te_protokoll_sak_6.pdf

18.juni 2019: Ekstraordinært årsmøte kl.19:00

m_te.jpg

Stad: Sparebank1 Søre Sunnmøre i Volda
Agenda: Forvaltning av arv på kr. 3,8 mill
Sjå protokoll i vedlegget

190618_ekstraordin_rt_rsm_te_ffv_arv_proto.pdf

14.mars 2019: ÅRSMØTE

logo_i_ver_og_vind_jpg.jpg

Årsmøtet vart som vanleg avvikla på Volda turisthotell. I år var det heile 15 som deltok. Det vart inga utskifting i styret. Nokre endringar i vedtektene og det vart bestemt at det skal haldast ekstarordinært årsmøte når arveoppgjeret er ferdig. 

I vedlegga finn du årsmelding og referat frå årsmøtet

2018_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf
_rsm_te_friluftsforeninga_volda_2019.pdf

Årsmøte: Onsdag 14.mars kl.19:00 på Volda turisthotell

Det kom innspel om å ha nokre turar i vintersesongen på ski eller truger. Kan du tenke deg å vere med og bidra?
Referat frå årsmøtet 2018 og årsmelding for 2017 kan du lese her:

2017_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf
_rsm_te_friluftsforeninga_volda_2018.pdf

17.mars 2016: Årsmøte på Volda turisthotell

friluftsforeninga_volda.jpg

Her finn du referat frå årsmøtet og årsmelding for 2015

160317_rsm_te_friluftsforeninga_volda.pdf
2015_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf

26.mars 2015: ÅRSMØTE

Årsmøtet vart halde på Volda turisthotell frå kl.19

7 medlemar møtte opp. Referat og årsmelding ligg vedlagt. Vi har mykje spanande på gang, både nye og tradisjonelle aktivitetar.

150326_rsm_te_friluftsforeninga_volda.pdf
2014_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf

Årsmøte 21. mars 2012

Årsmøtet vart også i år avvikla på Rokken. 12 medlemar deltok, i tillegg var nokre møtt opp fordi dei ønskte å starte turgruppe for barnefamiliar.Dette vart tatt i mot med stor glede! Ei foreldregruppe er no i gang med å utarbeide turprogram og meir informasjon vil kome.

120321__rsm_te_friluftsforeninga_volda.pdf
_rsmelding_2011.pdf
|
12Next

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586