logo_i_ver_og_vind.jpg

Barneskikøyring på Volda skisenter

fredagsski_7.jpg

Også i år er det barneskikøyring på Volda skisenter fredagar frå kl.17. Pris? Gratis. Vi er avhengige av at foreldre hjelper til. Kontakt Cecilie på tlf. 415 02 656 eller meld i frå på fb-sida til barneturlaget dersom du har høve til å hjelpe.

Heisa går på max halv fart og er meint for dei minste som skal øve seg på å gå på og av heisa sjølv. 
Alle har sikkert kjent litt på presset når heisa går raskt og dei minste skal opp. Enklast er det då å ta dei mellom beina i heisa, så slepp ein at det blir kø. Men desse kveldane kan borna få øve på å klare dette sjølve. 
Nokre fredagar er det studentar frå Høgskulen til stades

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761