logo_i_ver_og_vind.jpg

Stikk-Ut!

stikk-ut_.jpg

Volda kommune har meldt seg inn i Sunnmøre Friluftsråd frå 2018 og dermed blir det Stikk-Ut!-turar i kommunen! HER finn du turane.

Friluftsforeninga vil ha samarbeid med kommunen om Stikk-Ut! Turane skal m.a. vere registrerte på morotur.no og her har Friluftsforeninga tatt eit ansvar.

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761