logo_i_ver_og_vind.jpg

Barneskikøyring på Volda skisenter

fredagsski_7.jpg

Også i år er det barneskikøyring på Volda skisenter fredagar frå kl.17. Pris? Gratis. Vi er avhengige av at foreldre hjelper til. Kontakt Cecilie på tlf. 415 02 656 eller meld i frå på fb-sida til barneturlaget dersom du har høve til å hjelpe.

Oktober 2016 - ny foreldregruppe

voksne_og_barn.jpg

Foreldregruppa består av  Cecilie Åmås, Silje Heltne, Sandra Lappegard Wangberg og Kari Bjørke. Annfrid Worren er vara/medhjelpar. Har du innspel til desse, kan du sende ein e-post eller sende melding/skrive innlegg på barneturlaget si fb-gruppe.

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761