logo_i_ver_og_vind.jpg

Årsmøte: Onsdag 14.mars kl.19:00 på Volda turisthotell

Det kom innspel om å ha nokre turar i vintersesongen på ski eller truger. Kan du tenke deg å vere med og bidra?
Referat frå årsmøtet og årsmelding for 2017 kan du lese her:

2017_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf
_rsm_te_friluftsforeninga_volda_2018.pdf

17.mars 2016: Årsmøte på Volda turisthotell

friluftsforeninga_volda.jpg

Her finn du referat frå årsmøtet og årsmelding for 2015

160317_rsm_te_friluftsforeninga_volda.pdf
2015_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf

26.mars 2015: ÅRSMØTE

Årsmøtet vart halde på Volda turisthotell frå kl.19

7 medlemar møtte opp. Referat og årsmelding ligg vedlagt. Vi har mykje spanande på gang, både nye og tradisjonelle aktivitetar.

150326_rsm_te_friluftsforeninga_volda.pdf
2014_rsmelding_friluftsforeninga_volda.pdf

Årsmøte 21. mars 2012

Årsmøtet vart også i år avvikla på Rokken. 12 medlemar deltok, i tillegg var nokre møtt opp fordi dei ønskte å starte turgruppe for barnefamiliar.Dette vart tatt i mot med stor glede! Ei foreldregruppe er no i gang med å utarbeide turprogram og meir informasjon vil kome.

120321__rsm_te_friluftsforeninga_volda.pdf
_rsmelding_2011.pdf
|

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761